Xe Chi Đào

So sánh giá vé lịch trình xe Chi Đào với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Chi Đào

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Kiến Xương - Thái Bình 2 chuyến/ngày
Kiến Xương - Thái Bình đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Chi Đào

 Trụ sở: Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình