Xe Chín Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình xe Chín Nghĩa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Chín Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Chín Nghĩa

 Trụ sở: 01 Đinh Tiên Hoàng , Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi