Xe Chín Tèo

So sánh giá vé lịch trình xe Chín Tèo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Chín Tèo

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Bù Gia Mập - Bình Phước 3 chuyến/ngày
Bù Gia Mập - Bình Phước đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Chín Tèo

 Trụ sở: Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh