Xe Công Thủy

So sánh giá vé lịch trình xe Công Thủy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Công Thủy

Tuyến đường Giá vé
Lục Yên - Yên Bái đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Lục Yên - Yên Bái 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Công Thủy

 Trụ sở: Lục Yên, Tỉnh Yên Bái