Xe Cúc Tư

So sánh giá vé lịch trình xe Cúc Tư với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Cúc Tư

Tuyến đường Giá vé
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Sông Cầu - Phú Yên 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 3 chuyến/ngày
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Cúc Tư

 Trụ sở: 65 Lê Lợi, Phường 2, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên