Xe Đệ Nhất

So sánh giá vé lịch trình xe Đệ Nhất với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đệ Nhất

Tuyến đường Giá vé
Tuy Phước - Bình Định đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Phước - Bình Định 3 chuyến/ngày
Tuy Phước - Bình Định đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Phước - Bình Định 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đệ Nhất

 Trụ sở: Gò Bồi, Xã Phước Hòa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Tuy Phước, Tỉnh Bình Định