Xe Diệu

So sánh giá vé lịch trình xe Diệu với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Diệu

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Rạch Giá - Kiên Giang 1 chuyến/ngày
Châu Thành - Kiên Giang đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Châu Thành - Kiên Giang 1 chuyến/ngày
Rạch Giá - Kiên Giang đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Diệu

 Trụ sở: 31 Khu Phố Minh Phú, Minh Lương, Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang