Xe Đình Kha

So sánh giá vé lịch trình xe Đình Kha với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đình Kha

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 2 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đình Kha

 Trụ sở: 11.1N Khu Đô Thị An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi