Xe Đông Lý

So sánh giá vé lịch trình xe Đông Lý với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đông Lý

Tuyến đường Giá vé
Như Thanh - Thanh Hóa đi Hà Nội 6 chuyến/ngày
Hà Nội đi Như Thanh - Thanh Hóa 6 chuyến/ngày
Nông Cống - Thanh Hóa đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Nông Cống - Thanh Hóa 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đông Lý

 Trụ sở: 797 Lam Sơn, thị Trấn Nông Cống, Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa