Xe Đồng Phước (Hà Tiên)

So sánh giá vé lịch trình xe Đồng Phước (Hà Tiên) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đồng Phước (Hà Tiên)

Tuyến đường Giá vé
Tây Ninh - Tây Ninh đi Hà Tiên - Kiên Giang 2 chuyến/ngày
Hà Tiên - Kiên Giang đi Tây Ninh - Tây Ninh 2 chuyến/ngày
Tân Châu - Tây Ninh đi Tây Ninh - Tây Ninh 2 chuyến/ngày
Tân Châu - Tây Ninh đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đồng Phước (Hà Tiên)

 Trụ sở: 91 Nguyễn Văn Bạch, Phường 3, , Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh