Xe Duyệt Thủy

So sánh giá vé lịch trình xe Duyệt Thủy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Duyệt Thủy

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Kiến Xương - Thái Bình 1 chuyến/ngày
Kiến Xương - Thái Bình đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Cao Bằng - Cao Bằng đi Kiến Xương - Thái Bình 1 chuyến/ngày
Kiến Xương - Thái Bình đi Cao Bằng - Cao Bằng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Duyệt Thủy

 Trụ sở: Km11, đường 39B, Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình