Xe Duyệt Thủy

So sánh giá vé lịch trình xe Duyệt Thủy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Duyệt Thủy

Tuyến đường Giá vé
Kiến Xương - Thái Bình đi Lào Cai - Lào Cai 2 chuyến/ngày
Lào Cai - Lào Cai đi Kiến Xương - Thái Bình 2 chuyến/ngày
Tiền Hải - Thái Bình đi Móng Cái - Quảng Ninh 1 chuyến/ngày
Móng Cái - Quảng Ninh đi Tiền Hải - Thái Bình 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Duyệt Thủy

 Trụ sở: Km11, đường 39B, Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình