Xe Hải Bình

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Bình với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Bình

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Con Cuông - Nghệ An 6 chuyến/ngày
Hà Nội đi Con Cuông - Nghệ An 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Thanh Hóa - Thanh Hóa 6 chuyến/ngày
Hà Nội đi Diễn Châu - Nghệ An 6 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Bình

 Trụ sở: QL7, TT. Con Cuông, Con Cuông, Tỉnh Nghệ An