Xe Hải Duyên

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Duyên với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Duyên

Tuyến đường Giá vé
Cái Bè - Tiền Giang đi Sài Gòn 20 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Cái Bè - Tiền Giang 20 chuyến/ngày
Tx.Cai Lậy - Tiền Giang đi Sài Gòn 20 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tx.Cai Lậy - Tiền Giang 14 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Duyên

 Trụ sở: 97B Nguyễn Duy Dương, P.9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh