Xe Hải Hoàng Gia

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Hoàng Gia với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Hoàng Gia

Tuyến đường Giá vé
Vinh - Nghệ An đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Vinh - Nghệ An 1 chuyến/ngày
Đô Lương - Nghệ An đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Đô Lương - Nghệ An 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Hoàng Gia

 Trụ sở: 42 Nguyễn Cảnh Hoan, Vinh, Tỉnh Nghệ An