Xe Hải Hoàng Gia

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Hoàng Gia với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Hoàng Gia

Tuyến đường Giá vé
Thanh Khê - Đà Nẵng đi Vinh - Nghệ An 1 chuyến/ngày
Vinh - Nghệ An đi Thanh Khê - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Hoàng Gia

 Trụ sở: Phòng số 6, tầng 2 bến xe Vinh, Vinh, Tỉnh Nghệ An