Xe Hải Lài

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Lài với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Lài

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Sông Cầu - Phú Yên 1 chuyến/ngày
Sông Cầu - Phú Yên đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Lài

 Trụ sở: Thị xã Sông Cầu, Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên