Xe Hải Sơn

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Sơn với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Sơn

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Ninh Hòa - Khánh Hòa 4 chuyến/ngày
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày
Nha Trang - Khánh Hòa đi Hải Châu - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày
Hải Châu - Đà Nẵng đi Nha Trang - Khánh Hòa 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Sơn

 Trụ sở: 333/28 Lê Hồng Phong, P. Phước Long, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa