Xe Hải Thường

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Thường với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Thường

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thanh Sơn - Phú Thọ 2 chuyến/ngày
Thanh Sơn - Phú Thọ đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Thường

 Trụ sở: Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ