Xe Hải Thuỷ

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Thuỷ với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Thuỷ

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang 1 chuyến/ngày
Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang 1 chuyến/ngày
Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Thuỷ

 Trụ sở: Tổ 18 TT. Vị Xuyên, Hà Giang, Tỉnh Hà Giang