Xe Hoàng Huy

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Huy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Huy

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Bến Tre - Bến Tre 1 chuyến/ngày
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Tân Châu - Tây Ninh 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Huy

 Trụ sở: Quốc lộ 1A Phổ Khánh Đức, Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi