Xe Hoàng Khải

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Khải với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Khải

Tuyến đường Giá vé
30 chuyến/ngày
33 chuyến/ngày
30 chuyến/ngày
33 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Khải

 Trụ sở: 36B, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Bến Tre, Tỉnh Bến Tre