Xe Hoàng Khoa

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Khoa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Khoa

Tuyến đường Giá vé
Kim Thành - Hải Dương đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Kim Thành - Hải Dương 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Khoa

 Trụ sở: Nhà xe Hoàng Khoa, Kim Thành, Tỉnh Hải Dương