• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
Xe Hoàng Phát

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Phát với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Phát

Tuyến đường Giá vé
Con Cuông - Nghệ An đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Con Cuông - Nghệ An 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Phát

 Trụ sở: 139 Lê Thạch, Phường Hòa An, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng