Xe Hoàng Thìn

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Thìn với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Thìn

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Kim Sơn - Ninh Bình 3 chuyến/ngày
Kim Sơn - Ninh Bình đi Hà Nội 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Thìn

 Trụ sở: Đường ngang Ân Hòa, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình