Xe Hoàng Vân

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Vân với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Vân

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Long Phú - Sóc Trăng 2 chuyến/ngày
Long Phú - Sóc Trăng đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Vân

 Trụ sở: Hớt tóc Phương (chợ Đập Long Phú), Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng