• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Hoàng Vân - Đà Nẵng

So sánh giá vé lịch trình xe Hoàng Vân - Đà Nẵng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hoàng Vân - Đà Nẵng

Tuyến đường Giá vé
2 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hoàng Vân - Đà Nẵng

 Trụ sở: 201 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng