Xe Hồng Phượng

So sánh giá vé lịch trình xe Hồng Phượng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hồng Phượng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Ba Tri - Bến Tre 2 chuyến/ngày
Ba Tri - Bến Tre đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hồng Phượng

 Trụ sở: đường Lũy Bán Bích, gần Đầm Sen, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh