loading

   Xe HTX 30/4

   Trụ sở: Tiểu khu 6, Hát Lót

   (6)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe HTX 30/4

   Hà Nội đi Sơn La
   Sơn La đi Hà Nội
   Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La
   Mộc Châu - Sơn La đi Hà Nội

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe HTX 30/4

   Văn phòng nhà xe HTX 30/4 ở Sơn La

   Văn phòng Sơn La
   Tiểu khu 6, Hát Lót

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La

   Hà Nội đi Yên Châu - Sơn La

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Hà Nội đi Yên Châu - Sơn La

   Hà Nội đi Mai Sơn - Sơn La

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Hà Nội đi Mai Sơn - Sơn La

   Hà Nội đi Sơn La - Sơn La

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Hà Nội đi Sơn La - Sơn La

   Sơn La - Sơn La đi Hà Nội

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Sơn La - Sơn La đi Hà Nội

   Mai Sơn - Sơn La đi Hà Nội

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Mai Sơn - Sơn La đi Hà Nội

   Yên Châu - Sơn La đi Hà Nội

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Yên Châu - Sơn La đi Hà Nội

   Mộc Châu - Sơn La đi Hà Nội

   Vé xe HTX 30/4 tuyến Mộc Châu - Sơn La đi Hà Nội