Xe Huệ Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình xe Huệ Nghĩa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Huệ Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
Thuận An - Bình Dương đi Long Xuyên - An Giang 20 chuyến/ngày
Châu Đốc - An Giang đi Thuận An - Bình Dương 4 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Thoại Sơn - An Giang 24 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Chùa Bà Châu Đốc - An Giang 24 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Huệ Nghĩa

 Trụ sở: Số 11 Lê Đại Hành, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh