Xe Huệ Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình xe Huệ Nghĩa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Huệ Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
20 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày
20 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Huệ Nghĩa

 Trụ sở: Số 11 Lê Đại Hành, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh