Xe Kế Thoa

So sánh giá vé lịch trình xe Kế Thoa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kế Thoa

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thiệu Hóa - Thanh Hóa 1 chuyến/ngày
Thiệu Hóa - Thanh Hóa đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kế Thoa

 Trụ sở: Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa