Xe Khách Khuôi

So sánh giá vé lịch trình xe Khách Khuôi với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khách Khuôi

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Vĩnh Châu - Sóc Trăng 3 chuyến/ngày
Vĩnh Châu - Sóc Trăng đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khách Khuôi

 Trụ sở: Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng