Xe Khải Nam

So sánh giá vé lịch trình xe Khải Nam với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khải Nam

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phnôm Pênh - Phnôm Pênh 10 chuyến/ngày
Phnôm Pênh - Phnôm Pênh đi Sài Gòn 10 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Hà Tiên - Kiên Giang 4 chuyến/ngày
Hà Tiên - Kiên Giang đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khải Nam

 Trụ sở: 363 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh