Xe Khánh Hạnh

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Hạnh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Hạnh

Tuyến đường Giá vé
Tân Kỳ - Nghệ An đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Tân Kỳ - Nghệ An 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Hạnh

 Trụ sở: Xóm Tân Xuân, Xã Tân Phú , Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An