Xe Khánh Hồng

So sánh giá vé lịch trình xe Khánh Hồng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khánh Hồng

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Quảng Ninh - Quảng Bình 1 chuyến/ngày
Quảng Ninh - Quảng Bình đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Vinh - Nghệ An 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khánh Hồng

 Trụ sở: Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình