• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
Xe Kim Chi

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Chi với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Chi

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 5 chuyến/ngày
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Hà Nội 5 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Chi

 Trụ sở: Lô 1, 2 Nam Trân, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng