• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Kim Chi

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Chi với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Chi

Tuyến đường Giá vé
3 chuyến/ngày
3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Chi

 Trụ sở: 07, Mạc Đĩnh Chi, Hải Châu, TP. Đà Nẵng