Xe Kim Hùng

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Hùng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Hùng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi La Gi - Bình Thuận 4 chuyến/ngày
La Gi - Bình Thuận đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày
Sài Gòn đi La Gi - Bình Thuận 2 chuyến/ngày
La Gi - Bình Thuận đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Hùng

 Trụ sở: 155 Lê Thánh Tông, chợ Tân Hải, La Gi, Tỉnh Bình Thuận