Xe Là Thiềm

So sánh giá vé lịch trình xe Là Thiềm với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Là Thiềm

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Lạng Sơn - Lạng Sơn 1 chuyến/ngày
Lạng Sơn - Lạng Sơn đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Lạng Sơn - Lạng Sơn 1 chuyến/ngày
Lạng Sơn - Lạng Sơn đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Là Thiềm

 Trụ sở: Cửa Khẩu Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn