Xe Lào Tiển

So sánh giá vé lịch trình xe Lào Tiển với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lào Tiển

Tuyến đường Giá vé
Liên Chiểu - Đà Nẵng đi Ngô Quyền - Hải Phòng 1 chuyến/ngày
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Liên Chiểu - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lào Tiển

 Trụ sở: 287 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng