• ve xe tet 2018
  • ve xe tet sinh vien 2018
  • ve xe tet 2018
  • ve xe tet sinh vien 2018
Xe Lào Tiển

So sánh giá vé lịch trình xe Lào Tiển với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lào Tiển

Tuyến đường Giá vé
Thanh Khê - Đà Nẵng đi Ngô Quyền - Hải Phòng 1 chuyến/ngày
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Thanh Khê - Đà Nẵng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lào Tiển

 Trụ sở: 287 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng