Xe Lập Nhật

So sánh giá vé lịch trình xe Lập Nhật với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lập Nhật

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Thái Bình - Thái Bình 1 chuyến/ngày
Thái Bình - Thái Bình đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lập Nhật

 Trụ sở: Xã Minh Hưng, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình