loading

   Xe Lê Cương

   Trụ sở: 122 Lê Thánh Tôn

   (1)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Lê Cương

   Gia Lai đi Hồ Chí Minh
   Hồ Chí Minh đi Gia Lai

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Lê Cương

   Văn phòng nhà xe Lê Cương ở Gia Lai

   VP Pleiku
   122 Lê Thánh Lôn

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Sài Gòn đi Pleiku - Gia Lai

   Vé xe Lê Cương tuyến Sài Gòn đi Pleiku - Gia Lai

   Sài Gòn đi Ia Grai - Gia Lai

   Vé xe Lê Cương tuyến Sài Gòn đi Ia Grai - Gia Lai

   Ia Grai - Gia Lai đi Sài Gòn

   Vé xe Lê Cương tuyến Ia Grai - Gia Lai đi Sài Gòn

   Pleiku - Gia Lai đi Sài Gòn

   Vé xe Lê Cương tuyến Pleiku - Gia Lai đi Sài Gòn