Xe Lê Vốn

So sánh giá vé lịch trình xe Lê Vốn với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Lê Vốn

Tuyến đường Giá vé
Cà Mau - Cà Mau đi Rạch Giá - Kiên Giang 12 chuyến/ngày
Hà Tiên - Kiên Giang đi Cà Mau - Cà Mau 7 chuyến/ngày
Cà Mau - Cà Mau đi Hà Tiên - Kiên Giang 7 chuyến/ngày
Rạch Giá - Kiên Giang đi Cà Mau - Cà Mau 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Lê Vốn

 Trụ sở: Cà Mau, Tỉnh Cà Mau