Xe Liên Tấn (Tấn Phát)

So sánh giá vé lịch trình xe Liên Tấn (Tấn Phát) với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Liên Tấn (Tấn Phát)

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Nam Định - Nam Định 0 chuyến/ngày
Nam Định - Nam Định đi Sài Gòn 0 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Liên Tấn (Tấn Phát)

 Trụ sở: Xóm 3, Cổng Chào, Xã Hải Vân, Hải Hậu, Tỉnh Nam Định