Xe Long Thịnh

So sánh giá vé lịch trình xe Long Thịnh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Long Thịnh

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Lạng Sơn - Lạng Sơn 16 chuyến/ngày
Lạng Sơn - Lạng Sơn đi Hà Nội 16 chuyến/ngày
Hà Nội đi Cao Lộc - Lạng Sơn 16 chuyến/ngày
Cao Lộc - Lạng Sơn đi Hà Nội 16 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Long Thịnh

 Trụ sở: Số 126B Bà Triệu, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn