Xe Long Vân - Phú Yên

So sánh giá vé lịch trình xe Long Vân - Phú Yên với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Long Vân - Phú Yên

Tuyến đường Giá vé
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Diên Khánh - Khánh Hòa 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Ninh Hòa - Khánh Hòa 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Long Vân - Phú Yên

 Trụ sở: Bến xe Nam Tuy Hòa, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên