loading

   Xe Lượng Triều

   Trụ sở: Bình Sơn, Quảng Ngãi

   (4)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Lượng Triều

   Phú Yên đi Hồ Chí Minh
   Phú Yên đi Quảng Ngãi
   Quảng Ngãi đi Phú Yên
   Đồng Nai đi Quảng Ngãi

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Lượng Triều

   Văn phòng nhà xe Lượng Triều ở Quảng Ngãi

   VP Bình Sơn
   Chợ Bình Thạnh

   Văn phòng nhà xe Lượng Triều ở Hồ Chí Minh

   VP Tân Bình
   127/17 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa

   Vé xe Lượng Triều tuyến Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa

   Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên

   Vé xe Lượng Triều tuyến Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên

   Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định

   Vé xe Lượng Triều tuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định

   Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

   Vé xe Lượng Triều tuyến Sài Gòn đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

   Sài Gòn đi Bình Sơn - Quảng Ngãi

   Vé xe Lượng Triều tuyến Sài Gòn đi Bình Sơn - Quảng Ngãi

   Bình Sơn - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Vé xe Lượng Triều tuyến Bình Sơn - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Vé xe Lượng Triều tuyến Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Sài Gòn

   Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Vé xe Lượng Triều tuyến Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn

   Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

   Vé xe Lượng Triều tuyến Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn

   Nha Trang - Khánh Hòa đi Sài Gòn

   Vé xe Lượng Triều tuyến Nha Trang - Khánh Hòa đi Sài Gòn