Xe Mai Sử

So sánh giá vé lịch trình xe Mai Sử với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mai Sử

Tuyến đường Giá vé
Thái Bình - Thái Bình đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Thái Bình - Thái Bình 2 chuyến/ngày
Thái Bình - Thái Bình đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Nội đi Thái Bình - Thái Bình 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mai Sử

 Trụ sở: Km10 Đường 39B Hòa Bình , Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình