Xe Mai Thảo

So sánh giá vé lịch trình xe Mai Thảo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mai Thảo

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Phú Tân - An Giang 4 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Phú Tân - An Giang 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Sài Gòn 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mai Thảo

 Trụ sở: 997 ẤP TRUNG 1, PHÚ MỸ, Phú Tân, Tỉnh An Giang