Xe Mai Tuyến

So sánh giá vé lịch trình xe Mai Tuyến với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mai Tuyến

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Vũ Thư - Thái Bình 1 chuyến/ngày
Vũ Thư - Thái Bình đi Hà Nội 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mai Tuyến

 Trụ sở: Thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình, Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình