Xe Mạnh Chiến

So sánh giá vé lịch trình xe Mạnh Chiến với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mạnh Chiến

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Kim Sơn - Ninh Bình 2 chuyến/ngày
Kim Sơn - Ninh Bình đi Hà Nội 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mạnh Chiến

 Trụ sở: Xóm 4, Lai Thành, Ninh Bình, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình