Xe Mạnh Ky

So sánh giá vé lịch trình xe Mạnh Ky với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mạnh Ky

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Thanh Miện - Hải Dương 1 chuyến/ngày
Thanh Miện - Hải Dương đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mạnh Ky

 Trụ sở: Bến Trại, Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương