Xe Mạnh Ninh

So sánh giá vé lịch trình xe Mạnh Ninh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mạnh Ninh

Tuyến đường Giá vé
Hải Hậu - Nam Định đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Hải Hậu - Nam Định 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mạnh Ninh

 Trụ sở: Hải Thịnh, Hải Hậu, Tỉnh Nam Định